Etični kodeks - MSTR® Online

Title
Pojdi na vsebino
Etični kodeks

Pred nakupom vas prosimo, da se registrirate prek obrazca in izpolnite sledečo izjavo o etičnem kodeksu:

   • Registrirani brez predhodnega pisnega soglasja Alastairja McLoughlina ne bo prodajal ali reproduciral kateregakoli dela ali celotne vsebine MSTR® enodnevnega tečaja ali MSTR® video klica, brezplačno ali v zameno za plačilo.

   • To vključuje slikanje posnetkov zaslona (screenshots), kopiranje video in/ali zvočnih gradiv, PDF (besedilnih) datotek in katerega koli drugega gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami

   • Registrirani brez predhodnega pisnega soglasja Alastairja McLoughlina ne bo prodajal ali reproduciral kateregakoli dela ali celotne tehnike McLoughlin Scar Tissue Release® s praktično predstavitvijo ali pomočjo vnaprej posnetega ali pisnega gradiva brezplačno ali v zameno za plačilo.

   • Registrirani ne bo snemal (video ali avdio posnetek) kateregakoli dela ali celotnega MSTR® učnega gradiva preko spleta ali na tečaju. Gradivo je zavarovano z mednarodno veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah.

   • Registrirani prevzame polno odgovornost za sodelovanje na seminarju, delavnici ali tečaju. Hkrati prevzema odgovornost za kakršnekoli telesne poškodbe, ki bi se lahko pojavile. Na ta način se razbremeni Alastairja McLoughlina, MSTR inštruktorja in ostale udeležence tečaja kakršnekoli odgovornosti.

   • Razumem, da je MSTR® registrirana blagovna znamka in je v celoti last Alastairja McLoughlina. Razumem in priznavam, da je Alastair McLoughlin lastnik pravic intelektualne lastnine za tehniko MSTR®.

   • Razumem, da bom preganjan v vseh namernih primerih kraje blagovne znamke, zlorabe ali kakršnekoli kršitve vsebine tega zavezujočega in pravnega sporazuma.

Nazaj na vsebino